ประชุมและหารือเพิ่มเติมปัญหาจากการดำเนินงานผ่านแดน หลังจาก พ.ร.บ. ศุลกากร ปี 2560

21/2/2018


          ขอเชิญสมาชิกสมาคม ประชุมหารือเพิ่มเติมปัญหาจากการดำเนินงานผ่านแดน  หลัง พ.ร.บ.ศุลกากร ปี 2560 มีผลบังคับใช้่ 

และเงื่อนไขการผ่อนปรนการทำพิธีการจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม  2561 

ประเด็นที่มาของปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาผ่านแดน 
- พ.ร.บ.ศุลกากร 2560
- การทำพิธีการผ่านแดนแบบ MOU และไม่มี MOU
- การลงทะเบียนในระบบศุลกากร
- การทำพิธีการผ่านแดนในแต่ละโหมด
 - ระบบ e-Transition

           สมาคมฯ จึงเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วม ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561  เวลา  13.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรม ITสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย   สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-2491995 

กรุณานำส่งแบบตอบรับภายในวันที่  5 มีนาคม 2561

โบชัว + ใบตอบรับผ่านแดน.pdf