ประกาศรายชื่อผู้สัมมนาเรื่อง "มิติใหม่ของระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ E-Tax Invoice by E-mail"

23/1/2018


ประกาศรายชื่อผู้สัมมนา "มิติใหม่ของระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ E-Tax Invoice by E-mail"  ในวันพฤหัสบดีที่  25 มกราคม 2560 2561  เวลา 9.00 - 17.00 น.  ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3  โรงแรมโฟร์วิงส์  สุขุมวิท 26

ดาวน์โหลดรายชื่อด้านล่างนี้ 

สมาชิกสมาคม-ประกาศรายชื่อผู้สัมมนา E-tax (25.1.2561).pdf

ศิษย์เก่าITI-ประกาศรายชื่อผู้สัมมนา E-tax (25.1.2561).pdf

บุคคลทั่วไป-ประกาศรายชื่อผู้สัมมนา E-tax (25.1.2561).pdf

Map Fourwing.pdf