ฟรี !!! สัมมนา "คุยเฟื่องเรื่องภาษีสรรพากร : "ชิปปิ้ง" ปรับตัวอย่างไรกับภาษีสรรพากร ยุค THAILAND 4.0"

10/11/2017

ฟรี !!! สัมมนา "คุยเฟื่องเรื่องภาษีสรรพากร : "ชิปปิ้ง" ปรับตัวอย่างไรกับภาษีสรรพากร ยุค THAILAND 4.0"

            สมาคมมีการจัดสัมมนาภาษีสรรพากรอย่างต่อเนื่องแก่สมาชิกตั้งแต่ปี 2557  เพื่อให้สมาชิกได้มีความเข้าใจ รู้ทันหลักการ ระเบียบที่มีการปรับในแต่ละปี การทำธุรกิจต้องมีการจัดทำบัญชี และหลักการบัญชีที่ดีและถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญาำหรับองค์กร  ไม่เพียงนักบัญชีเท่านั้น  ที่ต้องมีความรู้เข้า  เข้าจองธุรกิจและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความรู้ที่หลากหลายในตัวบทกฎหมายสรรพากร 

           โดยสมาคมได้กำหนดจัดสัมมนา  "คุยเฟื่องเรื่องภาษีสรรพากร : "ชิปปิ้ง" ปรับตัวอย่างไรกับภาษีสรรพากร ยุค THAILAND 4.0" 
ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรม ITI ชั้น 3  สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย   ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

          ท่านที่สนใจกรุณานำส่งแบบตอบรับทาง e-mail : iti.ac.th@gmail.com  ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560  (หรือปิดรับทันทีเมื่อที่นั่งเต็ม)  รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง

         
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-2491995, 02-3502845-6 โทรศัพท์มือถือ 081-5616250 , 086-3232268 

ดาวน์โหลดน์เอกสารการสมัครด้านล่างนี้ 

1. สัมมนาภาษี ปี 2560.pdf
2. ใบตอบรับสัมมนาภาษีสรรพากร.pdf