เปิดรับสมัครอบรม "หลักสูตรตัวแทนออกของรุ่นที่ 104"

25/10/2017

เริ่มอบรมวันที่  20 มกราคม - 11 มีนาคม 2561
อบรมเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์

วันเสาร์อบรมเวลา 9.00 น. 
วันอาทิตย์อบรมเวลา 9.00 - 18.30 น. 
สถานที่อบรม : สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่แนบไฟล์มานี้
และส่งมาทาง e-mail :   iti.ac.th@gmail.com หรือ info@iti.ac.th หรือ staff1.2017@gmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0815616250 / 02-3502845 / 02-2491995 / 02-6711678 


ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่    โบวชัวร์ตัวแทนออกของ รุ่น 104.pdf

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ คลิกที่นี่    ใบสมัครอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของ.pdf

ดาวน์โหลดแผนที่สมาคม คลิกที่นี่    แผนที่.pdf