เชิญร่วมงาน "BUS & TRUCK'17"

04/9/2017

เชิญร่วมงาน "BUS & TRUCK'17"  งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ ครั้งที่  14  

วันที่   2 -  4 พฤศจิกายน 2560  ณ Hall EH 106 ไบเทค  กรุงเทพฯ  >>> BUS&TRUCK '17_News_PR_24.08.17.pdf <<<