ประกาศรายชื่อผู้สัมมนาเรื่อง "เปิดโลกทัศน์ Thailand 4.0 ก้าวอย่างไรให้ทันในยุค AEC"

11/8/2017

             ประกาศรายชื่อผู้สัมมนาในงาน Thailand International Logistics Fair 2017 ในหัวข้อ "เปิดโลกทัศน์ Thailand 4.0 ก้าวอย่างไรให้ทันในยุค AEC"  โดย  ท่านอาจารย์เกษมสันต์ วีระกุล นักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้าน AEC  ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง AMBER 3 Hall 98   ไบเทคบางนา   


>>>>รายชื่อผู้ร่วมสัมมนา TILOG2017.CTAT.pdf <<<<<