เชิญร่วมออกบูธในงาน TILOG 2017 ฟรี!!

13/7/2017

เชิญร่วมออกบูธในงาน TILOG 2017 ฟรี!! (พิเศษเฉพาะสมาชิกสมาคมเท่านั้น)

สมาคมตระหนักถึงสภาวะเศรษฐกิจจึงได้จัดซื้อคูหามาตรฐานจำนวน 2 คูหาเพื่อให้สมาชิกได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ และเป็นการประชาสัมพันธ์ เปิดตลาดต่างประเทศและพบคู่ค้ารายใหม่ของบริษัทสมาชิก

โดยสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.มีแคตตาล็อกและโบรชัวร์ที่จะใช้จัดวางภายในบูธ
2.มีเจ้าหน้าที่/พนักงานอยู่ประจำบูธในช่วงเวลาที่กำหนด
3.วางเงินประกันการเข้าร่วมออกบูธจำนวน 5,000 บาท 
4.ปฏิบัติตามกฎระเบียบการออกบูธที่สมาคมกำหนด
 

**เนื่องจากการจัดงานมีเพียง 3 วัน สมาคมจึงกำหนดผู้ร่วมออกบูธในแต่ละวันเป็นช่วงเวลาดังนี้
เวลา 10.00 – 14.00 น. จำนวน 4 ราย
เวลา 14.00 – 18.00 น. จำนวน 4 ราย

สนใจร่วมออกบูธกรุณานำส่งใบตอบรับ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560  สอบถามเพิ่มเติมโทร.0863232268

โดยสามารถดาวน์โหลดใบตอบรับตามที่แนบมานี้
ใบตอบรับเข้าร่วมออกบูธ.pdf
เชิญสมาชิกร่วมออกบูธภายใต้บูธสมาคม.pdf