ด่วน !! สัมมนา (ฟรี) โดยท่านอาจารย์เกษมสันต์ วีระกุล

13/7/2017

ด่วน !! สัมมนา (ฟรี) โดยท่านอาจารย์เกษมสันต์ วีระกุล
         
เรียนเชิญร่วมสัมมนาภายในงาน Thailand International Logistics Fair 2017 ในหัวข้อ "เปิดโลกทัศน์ Thailand 4.0 ก้าวอย่างไรให้ทันในยุค AEC"  โดย ท่านอาจารย์เกษมสันต์ วีระกุล นักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้าน AEC  ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง AMBER 3 Hall 98      ไบเทคบางนา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

สำรองที่นั่งโดยการนำส่งใบตอบรับทางอีเมล์ arisactat12@gmail.com ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560  สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-3502845-6 /0863232268


หมายเหตุ :  รับเพียง 100 ท่านเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ปิดรับการสมัครก่อนกำหนดหากที่นั่งเต็มจำนวนใบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนา.pdf

กำหนดการสัมมนา.pdf