TILOG 2017 เชิญเยี่ยมชม & ร่วมกิจกรรมในบูธ CTAT

07/7/2017

สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย ในนามคณะกรรมการร่วมการจัดงาน Thailand International Logistics Fair 2017 ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม2560 ณ Hall 98 ศูนย์นิทรรศการไบเทค บางนา โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแสดงผลงานให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยด้านความก้าวหน้าด้านโลจิสติกส์

ขอเชิญท่านสมาชิกและผู้ประกอบการเข้าร่วมเยี่ยมชมบูธสมาคมและกิจกรรมที่สมาคมจัดในงานโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บูธสมาคมฯ รูปแบบของบูธนำเสนอในธีมงาน “ครบรอบการก่อตั้งสมาคม 70 ปี”
-  ผู้เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิในธุรกิจโลจิสติกส์ให้คำปรึกษาในปัญหาของการนำเข้าส่งออก
-  การสัมมนาให้ความรู้ในประเด็น “ตัวแทนออกของยุค Thailand 4.0” โดยคุณชัยโรจน์สิริโพธินันท์  กรรมการสมาคมและผู้ทรงคุณวุฒิในวงการโลจิสติกส์  ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น.

2.การจัดกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ (BusinessMatching) ระหว่างผู้ประกอบการจากสมาคมโลจิสติกส์เวียดนาม Vietnam Logistics Business Association (VLA) และผู้ประกอบการจากสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560

3. การสัมมนาภายในงาน TILOG-LOGISTIX 2017 ประเด็นเรื่อง “เปิดโลกทัศน์ Thailand 4.0 ก้าวอย่างไรให้ทันใน ยุค AEC” โดย ท่านอาจารย์เกษมสันต์วีระกุล นักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้าน AEC ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 –16.00 น. ณ ห้อง AMBER 3 Hall 98 ศูนย์นิทรรศการไบเทค บางนา


สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย 
137 – 141 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร.022491995 , 023502845-6 แฟกซ์.022495732 , 026719663
E-mail : ctatinfo@gmail.com / info@ctat.or.th 
 www.ctat.or.th
FB : Ctat Iti / Line ID : ctatiti /Fanpage : สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยเชิญร่วมงาน TILOG 2017.pdf