งานวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร 143 ปี

05/7/2017

เมื่อวันที่  4 กรกฎาคม 2560  นายยรรยง  ตั้งจิตต์กุล  นายกสมาคม
พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร
ครบรอบ 143 ปี ณ ห้องโถงอาคาร 1 กรมศุลกากร
เพื่อเข้าร่วมแสดงความยินดีร่วมบริจาคเงินแก่มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ จำนวน 5,000 บาท

ในโอกาสครบรอบ 70 ปี สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยได้นำมอบภาพ
“พระบรมฉายาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 9” (ภาพวาดโดย อ.เทอดศักดิ์)
เพื่อเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีตลอดระยะการทำงานของกรมศุลกากร
และสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย พร้อมกันนี้เพื่อความเป็นสิริมิ่งมงคลต่อ
ข้าราชการศุลกากรและสมาชิกสมาคมในวาระนี้ด้วย