งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

25/3/2017

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย รองอธิบดี รักษาการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
และ ผอ.สบก.นายกรีชา เกิดศรีพันธ์ ให้เกียรติร่วมแสดงปาฐกถาในหัวข้อ
“โครงการพันธมิตรศุลกากรกับตัวแทนออกของ”

เนื่องในโอกาสการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ณ ห้องกัญญลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560