ขอเชิญสมาชิกร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

13/3/2017

ขอเชิญสมาชิกร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น. 

ณ ห้องประชุมกัญญลักษณ์ ชั้น 3  โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26

เข้าร่วมประชุมตามข้อบังคับของสมาชิกฯ ในวาระประจำปี 2560

อธิบดีกรมศุลกากร นายกุลิศ สมบัติศิริ  กล่าวปาฐกถา “โครงการพันธมิตรศุลกากรกับตัวแทนออกของ”
 ความคืบหน้าการใช้บัตร KTB Corporate Card

 รายละเอียดโครงการประกันภัยคุ้มครองความรับผิดของตัวแทนออกของ(Liability Insurance)และกรมธรรม์ประกันค่ามัดจำตู้    โดย Thai Star Suret

เชิญสมาชิกเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560.pdf

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560.pdf


ใบตอบรับ (กรณีสมาชิกเข้าร่วมหรือผู้แทนในบริษัทเข้าร่วม).pdf

ใบตอบรับ (กรณีสมาชิกไม่เข้าและมอบอำนาจ).pdf

ประกันภัยความรับผิดของตัวแทนออกของ-1.jpg