ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

14/12/2016

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์และพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนฉบับปี 2017” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Sunshine ชั้น 1โรงแรมคิส เรสซิเดนท์ บายบิสตัน


1.รายชื่อผู้ร่วมสัมมนาพิกัด2017-สมาชิกสมาคม.pdf

2.รายชื่อผู้ร่วมสัมมนาพิกัด2017-ศิษย์เก่าITI (1).pdf

3.รายชื่อผู้ร่วมสัมมนาพิกัด2017-บุคคลทั่วไป.pdf

4.แผนที่โรงแรมคิส เรสซิเดนท์ บาย บิสตัน.pdf